Skip to content

Datganiad Llafar - Cynyddu’r Cyflenwad Tai

Dolenni perthnasol

Adroddiad y Tasglu ar y Cyflenwad Tai ar gyfer Y Gweinidog Tai ac Adfywio.
Diolch am eich barn ar y Bil Cynllunio drafft a’n cynigion i foderneiddio’r system gynllunio yng Nghymru.
Mae’r TAN hwn yw rhoi canllawiau ar swyddogaeth cynllunio defnydd tir ym maes datblygu economaidd.
Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio

Ar 4 Mawrth 2014, gwnaeth y Gweinidog Tai ac Adfywio llafar yn y Siambr ar: Cynyddu’r Cyflenwad Tai .

Gallwch weld y datganiad ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru (dolen allanol)

Os ydych yn cael anhawster i fynd at y datganiad drwy'r hyperddolen yna gallwch ei weld ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy ddewis y canlynol: www.cynulliadcymru.org/ Busnes y Cynulliad/Cyfarfodydd Llawn/Cofnodion o drafodion y Cyfarfodydd Llawn/Cyfarfodydd Llawn/dewiswch ddyddiad perthnasol y cyfarfod llawn o'r gwymplen/dewiswch ddatganiad o'r dudalen gynnwys.