Skip to content

Datganiad Llafar - Rhoi Polisi Amaethyddol Cyffredin newydd ar waith

Dolenni perthnasol

Mae’r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn galluogi ni i ariannu gweithgareddau sy’n cefnogi ffermwyr, cefn gwlad a chymunedau gwledig.
Cyswllt Ffermio ... eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen.
Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd

Ar 14 Ionawr 2014, gwnaeth y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd Ddatganiad llafar yn y Siambr ar: Rhoi Polisi Amaethyddol Cyffredin newydd ar waith.

Gallwch weld y datganiad ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru (dolen allanol).

Os ydych yn cael anhawster i fynd at y datganiad drwy'r hyperddolen yna gallwch ei weld ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy ddewis y canlynol: www.cynulliadcymru.org/ Busnes y Cynulliad/Cyfarfodydd Llawn/Cofnodion o drafodion y Cyfarfodydd Llawn/Cyfarfodydd Llawn/dewiswch ddyddiad perthnasol y cyfarfod llawn o'r gwymplen/dewiswch ddatganiad o'r dudalen gynnwys.