Skip to content

Datganiad Ysgrifenedig - Llythyr at Gadeirydd Pwyllgor Dethol Tŷ’r Cyffredin ar Addysg

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau

Gwahoddwyd mi i roi tystiolaeth gerbron Pwyllgor Dethol Tŷ’r Cyffredin ar Addysg ar ddydd Mawrth 12 Mawrth.  Rydw i wedi anfon y llythyr sydd ynghlwm at Graham Stuart AS, Cadeirydd y Pwyllgor, cyn ymddangos o flaen y Pwyllgor hwnnw.