Skip to content

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Atodol 2013-13

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Jane Hutt, y Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ 

Heddiw, fe gyhoeddais Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru ar gyfer 2012-13.

Prif ddiben y Gyllideb Atodol hon yw dangos y newidiadau cyllidebol ers Cyllideb Derfynol 2012-13 a gyhoeddodd Llywodraeth Cymru ym mis Tachwedd. Mae’n nodi hefyd nifer o ddyraniadau o’n cronfeydd wrth gefn, trosglwyddiadau rhwng Adrannau Llywodraeth Cymru a throsglwyddiadau ag Adrannau Llywodraeth y DU. Mae hefyd yn cynnwys rhagolygon diwygiedig ar gyfer Gwariant a Reolir yn Flynyddol.