Skip to content

Datganiad Llafar - Compact Simpson gyda Llywodraeth Leol

Dolenni perthnasol

Cytundeb sy'n arwydd o'u hymrwymiad ar y cyd i ddiwygio, er mwyn darparu gwasanaethau gwell a mwy cost-effeithiol i gymunedau ledled Cymru.
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau

Ar 24 Ionawr 2012, gwnaeth y Gweinidog dros Llywodraeth Leol a Chymunedau Ddatganiad llafar yn y Siambr ar: Compact Simpson gyda Llywodraeth Leol.

Gallwch weld y datganiad ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy ddilyn yr hyperddolen hon: http://www.assemblywales.org/cy/bus-home/bus-chamber-fourth-assembly-rop.htm?act=dis&id=229789&ds=1/2012#dat4

Os ydych yn cael anhawster i fynd at y datganiad drwy'r hyperddolen yna gallwch ei weld ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy ddewis y canlynol: www.cynulliadcymru.org/ Busnes y Cynulliad/Cyfarfodydd Llawn/Cofnodion o drafodion y Cyfarfodydd Llawn/Cyfarfodydd Llawn/dewiswch ddyddiad perthnasol y cyfarfod llawn o'r gwymplen/dewiswch ddatganiad o'r dudalen gynnwys.