Skip to content

Datganiad Llafar - Gwella Ysgolion

Dolenni perthnasol

Rydym wedi ymrwymo i system addysg gynhwysfawr yng Nghymru, a nod ein polisïau yw mynd ati’n barhaus i wella ansawdd ein hysgolion.
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau

Ar 19 Mehefin 2012 gwnaeth y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau Ddatganiad llafar yn y Siambr ar: Gwella Ysgolion.

Gallwch weld y datganiad ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy ddilyn yr hyperddolen hon: http://www.assemblywales.org/cy/bus-home/bus-chamber-fourth-assembly-rop.htm?act=dis&id=235388&ds=6/2012#ysgol

Os ydych yn cael anhawster i fynd at y datganiad drwy'r hyperddolen yna gallwch ei weld ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy ddewis y canlynol: www.cynulliadcymru.org/ Busnes y Cynulliad/Cyfarfodydd Llawn/Cofnodion o drafodion y Cyfarfodydd Llawn/Cyfarfodydd Llawn/dewiswch ddyddiad perthnasol y cyfarfod llawn o'r gwymplen/dewiswch ddatganiad o'r dudalen gynnwys.