Skip to content

Datganiad Llafar - Adroddiad Blynyddol ar y Rhaglen Lywodraethu

Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, y Prif Weinidog

Ar 29 Mai 2012 gwnaeth y Prif Gweinidog Ddatganiad llafar yn y Siambr ar: Adroddiad Blynyddol ar y Rhaglen Lywodraethu.

Gallwch weld y datganiad ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy ddilyn yr hyperddolen hon: http://www.assemblywales.org/cy/bus-home/bus-chamber-fourth-assembly-rop.htm?act=dis&id=234781&ds=5/2012#dat2

Os ydych yn cael anhawster i fynd at y datganiad drwy'r hyperddolen yna gallwch ei weld ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy ddewis y canlynol: www.cynulliadcymru.org/ Busnes y Cynulliad/Cyfarfodydd Llawn/Cofnodion o drafodion y Cyfarfodydd Llawn/Cyfarfodydd Llawn/dewiswch ddyddiad perthnasol y cyfarfod llawn o'r gwymplen/dewiswch ddatganiad o'r dudalen gynnwys.