Skip to content

Datganiad Llafar - Blaenoriaethau ar gyfer Amgylchedd Hanesyddol Cymru

Dolenni perthnasol

Crynodeb byr o weithgareddau allweddol Cadw yn 2010–11, ynghyd â’r prif ddangosyddion ac ystadegau.
Huw Lewis, Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth

Ar 24 Ionawr 2012, gwnaeth y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth Ddatganiad llafar yn y Siambr ar: Blaenoriaethau ar gyfer Amgylchedd Hanesyddol Cymru.

Gallwch weld y datganiad ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy ddilyn yr hyperddolen hon: http://www.assemblywales.org/cy/bus-home/bus-chamber-fourth-assembly-rop.htm?act=dis&id=229789&ds=1/2012#dat3

Os ydych yn cael anhawster i fynd at y datganiad drwy'r hyperddolen yna gallwch ei weld ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy ddewis y canlynol: www.cynulliadcymru.org/ Busnes y Cynulliad/Cyfarfodydd Llawn/Cofnodion o drafodion y Cyfarfodydd Llawn/Cyfarfodydd Llawn/dewiswch ddyddiad perthnasol y cyfarfod llawn o'r gwymplen/dewiswch ddatganiad o'r dudalen gynnwys.