Skip to content

Datganiad Llafar - Cronfa Twyf Economaidd Cymru

Edwina Hart, Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth

Ar 28 Chwefror 2012 gwnaeth y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth Ddatganiad llafar yn y Siambr ar: Cronfa Twyf Economaidd Cymru.

Gallwch weld y datganiad ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy ddilyn yr hyperddolen hon: http://www.assemblywales.org/cy/bus-home/bus-chamber-fourth-assembly-rop.htm?act=dis&id=230887&ds=2/2012#twf 

Os ydych yn cael anhawster i fynd at y datganiad drwy'r hyperddolen yna gallwch ei weld ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy ddewis y canlynol: www.cynulliadcymru.org/ Busnes y Cynulliad/Cyfarfodydd Llawn/Cofnodion o drafodion y Cyfarfodydd Llawn/Cyfarfodydd Llawn/dewiswch ddyddiad perthnasol y cyfarfod llawn o'r gwymplen/dewiswch ddatganiad o'r dudalen gynnwys.