Skip to content

Datganiad Ysgrifenedig - Ynni Cymru: Newid Carbon Isel

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog i Gymru 
Bydd yr Aelodau am wybod fy mod i heddiw yn lansio ‘Ynni Cymru: Newid Carbon Isel’ yng Nghanolfan Peirianneg Cynnyrch Cynaliadwy ar gyfer Arloesi mewn Caenau Diwydiannol Ymarferol (SPECIFIC) ym Mharc Ynni Baglan.