Skip to content

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar gynigion deddfwriaethol drafft y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer Rhaglenni Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd 
Mae'r Pwyllgor Menter a Busnes wedi cynnal ymchwiliad diweddar ac wedi llunio adroddiad ar gynigion deddfwriaethol drafft y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer y rhaglenni Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020.

Rwyf yn darparu ymateb ffurfiol Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor, a fydd yn destun trafodaeth ffurfiol yn y Cyfarfod Llawn yn y dyfodol agos.

Gall Aelodau gael mynediad at ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad drwy wefan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru ar y ddolen ganlynol.