Skip to content

Datganiad Llafar - Cynhwysiant Digidol / Cymunedau 2.0

Dolenni perthnasol

Mae cysylltiad cryf rhwng ein gwaith ar gynhwysiant digidol a’n blaenoriaethau economaidd a Threchu Tlodi.
Jane Hutt,  Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ 

Ar 29 Mai 2012 gwnaeth y Gweinidog dros Cyllid ac Arweinydd y Tŷ Ddatganiad llafar yn y Siambr ar: Cynhwysiant Digidol / Cymunedau 2.0.

Gallwch weld y datganiad ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy ddilyn yr hyperddolen hon: http://www.assemblywales.org/cy/bus-home/bus-chamber-fourth-assembly-rop.htm?act=dis&id=234781&ds=5/2012#dat3

Os ydych yn cael anhawster i fynd at y datganiad drwy'r hyperddolen yna gallwch ei weld ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy ddewis y canlynol: www.cynulliadcymru.org/ Busnes y Cynulliad/Cyfarfodydd Llawn/Cofnodion o drafodion y Cyfarfodydd Llawn/Cyfarfodydd Llawn/dewiswch ddyddiad perthnasol y cyfarfod llawn o'r gwymplen/dewiswch ddatganiad o'r dudalen gynnwys.