Skip to content

Datganiad Llafar - Cyhoeddi’r Asesiad o Risgiau Newid Hinsawdd

Dolenni perthnasol

Asesiad cenedlaethol o risgiau a chyfleoedd y gallai Cymru’u hwynebu am weddill y ganrif hon yn sgil y newid yn yr hinsawdd.
John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

Ar 31 Ionawr 2012 gwnaeth y Gweinidog dros Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy Ddatganiad llafar yn y Siambr ar: Cyhoeddi’r Asesiad o Risgiau Newid Hinsawdd.

Gallwch weld y datganiad ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy ddilyn yr hyperddolen hon:

http://www.assemblywales.org/cy/bus-home/bus-chamber-fourth-assembly-rop.htm?act=dis&id=230019&ds=1/2012#hin

Os ydych yn cael anhawster i fynd at y datganiad drwy'r hyperddolen yna gallwch ei weld ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy ddewis y canlynol: www.cynulliadcymru.org/ Busnes y Cynulliad/Cyfarfodydd Llawn/Cofnodion o drafodion y Cyfarfodydd Llawn/Cyfarfodydd Llawn/dewiswch ddyddiad perthnasol y cyfarfod llawn o'r gwymplen/dewiswch ddatganiad o'r dudalen gynnwys.