Skip to content

Datganiad Llafar - Y Polisi Amaethyddol Cyffredin: Safbwynt Cymru

Dolenni perthnasol

Nod y papur hwn yw nodi ein pyderon ac awgrymu addasiadau er mwyn gwella cydlyniad y cynigion.
Mae’r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn galluogi ni i ariannu gweithgareddau sy’n cefnogi ffermwyr, cefn gwlad a chymunedau gwledig.
Alun Davies, Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd.

Ar 22 Mai 2012 gwnaeth y Dirprwy Weinidog yr Amgylchedd, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd Ddatganiad llafar yn y Siambr ar:  Y Polisi Amaethyddol Cyffredin: Safbwynt Cymru.

Gallwch weld y datganiad ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy ddilyn yr hyperddolen hon: http://www.assemblywales.org/cy/bus-home/bus-chamber-fourth-assembly-rop.htm?act=dis&id=234342&ds=5/2012#dat3

Os ydych yn cael anhawster i fynd at y datganiad drwy'r hyperddolen yna gallwch ei weld ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy ddewis y canlynol: www.cynulliadcymru.org/ Busnes y Cynulliad/Cyfarfodydd Llawn/Cofnodion o drafodion y Cyfarfodydd Llawn/Cyfarfodydd Llawn/dewiswch ddyddiad perthnasol y cyfarfod llawn o'r gwymplen/dewiswch ddatganiad o'r dudalen gynnwys.