Skip to content

Datganiad Llafar - Adroddiad yr Athro Brian Morgan ar Ardrethi Busnes

Dolenni perthnasol

Mae’r adolygiad wedi’i gwblhau; darllenwch gyngor ac argymhellion y grŵp Gorchwyl a Gorffen a’n hymateb yma.
Edwina Hart, Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth

Ar 12 Mehefin 2012 gwnaeth y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth Ddatganiad llafar yn y Siambr ar: Adroddiad yr Athro Brian Morgan ar Ardrethi Busnes.

Gallwch weld y datganiad ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy ddilyn yr hyperddolen hon: http://www.assemblywales.org/cy/bus-home/bus-chamber-fourth-assembly-rop.htm?act=dis&id=235124&ds=6/2012#rate

Os ydych yn cael anhawster i fynd at y datganiad drwy'r hyperddolen yna gallwch ei weld ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy ddewis y canlynol: www.cynulliadcymru.org/ Busnes y Cynulliad/Cyfarfodydd Llawn/Cofnodion o drafodion y Cyfarfodydd Llawn/Cyfarfodydd Llawn/dewiswch ddyddiad perthnasol y cyfarfod llawn o'r gwymplen/dewiswch ddatganiad o'r dudalen gynnwys.