Skip to content

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Atodol 2011-12

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ

Heddiw, cyhoeddais Gyllideb Atodol gyntaf Llywodraeth Cymru ar gyfer 2011-12.

Prif bwrpas y Gyllideb Atodol hon yw alinio strwythurau cyllidebol 2011-12 â’r newidiadau ym mhortffolios a chyfrifoldebau’r Gweinidogion a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Mai. Mae hefyd yn amlinellu nifer o ddyraniadau o’n cronfeydd wrth gefn ac yn cynnwys rhagolygon diwygiedig ar gyfer Gwariant a Reolir yn Flynyddol.