Skip to content

Datganiad Llafar - Strategaeth ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol

John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

Ar 08 Tachwedd gwnaeth y Gweinidog dros Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy Ddatganiad llafar yn y Siambr ar: Strategaeth ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol

Gallwch weld y datganiad ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy ddilyn yr hyperddolen hon

http://www.assemblywales.org/bus-home/bus-chamber-fourth-assembly-rop.htm?act=dis&id=225995&ds=11/2011#dat3

Os ydych yn cael anhawster i fynd at y datganiad drwy'r hyperddolen yna gallwch ei weld ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy ddewis y canlynol: www.cynulliadcymru.org/ Busnes y Cynulliad/Cyfarfodydd Llawn/Cofnodion o drafodion y Cyfarfodydd Llawn/Cyfarfodydd Llawn/dewiswch ddyddiad perthnasol y cyfarfod llawn o'r gwymplen/dewiswch ddatganiad o'r dudalen gynnwys.