Skip to content

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Ddrafft 2012-13

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Jane Hutt,  Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ

Heddiw, cyhoeddais gynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2012-13.

Bydd cynigion y Gyllideb Ddrafft, dogfen naratif y Gyllideb Ddrafft a thablau manwl ategol am y gyllideb ar gael yn Gymraeg a Saesneg ar wefan Llywodraeth Cymru.

Mae Cyllideb Ddrafft 2012-13 yn nodi’r cynlluniau ariannol a fydd yn caniatáu i ni wireddu’r weledigaeth ar gyfer Cymru a amlinellir yn ein Rhaglen Lywodraethu.