Skip to content

Datganiadau'r Cabinet

Gall unrhyw aelod o Lywodraeth Cymru gyflwyno Datganiad Cabinet.

Yma, golyga "aelod o Lywodraeth Cymru" y Prif Weinidog, un o Weinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol neu un o Ddirprwy Weinidogion Cymru.

Mae 2 fath o Ddatganiad i'r Cabinet:

1. Llafar

Gall aelod o Lywodraeth Cymru gyflwyno datganiad llafar i'r Cynulliad yn ystod y cyfarfod llawn ar ddydd Mawrth neu ddydd Mercher. Yn aml caiff sesiwn holi ac ateb ei gynnal ar ôl datganiad o'r fath. Mae Cod y Gweinidogion yn pennu y dylai'r cyhoeddiadau pwysicaf ynghylch polisi'r Cynulliad gael eu gwneud yn y Cynulliad.

2. Ysgrifenedig

Gall aelod o Lywodraeth Cymru gyflwyno datganiad ysgrifenedig i Aelodau'r Cynulliad unrhyw adeg. Nid oes cyfle i gynnal sesiwn holi ac ateb dilynol.

Mae datganiadau Cabinet y gweinyddiaethau blaenorol i’w gweld ar yr Archifau Gwladol (dolen allanol).