Skip to content

Datganiad Llafar - Cynllun Cyflawni Strôc wedi'i Ddiweddaru

Dolenni perthnasol

Mwy am aelodau'r Cabinet, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.
Mae'r Cynllun Cyflawni drafft yn nodi gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer poblogaeth Cymru a beth mae hyn yn ei olygu i wasanaethau strôc y GIG.
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon

Ar 7 Mawrth 2017, gwnaeth y Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Cynllun Cyflawni Strôc wedi'i Ddiweddaru (dolen allanol).