Skip to content

Aelodau'r Cabinet

Mwy am aelodau'r Cabinet, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol

Carwyn Jones AC

Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC

12/09/14
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau Prif Weinidog Cymru.
 
Mark Drakeford AC

Mark Drakeford AC

12/09/14
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.
 
Leighton Andrews AC

Leighton Andrews AC

12/09/14
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus.
 
Edwina Hart MBE OStJ AC

Edwina Hart MBE CStJ AC

12/09/14
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth.
 
Lesley Griffiths AC

Lesley Griffiths AC

12/09/14
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Gweinidog Cymunedau a Threcu Tlodi.
 
Jane Hutt AC

Jane Hutt AC

12/09/14
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth.
 
Huw Lewis AC

Huw Lewis AC

12/09/14
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Gweinidog Addysg a Sgiliau.
 
Carl Sargeant AC

Carl Sargeant AC

12/09/14
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol.
 
Theodore Huckle QC

Theodore Huckle CF

13/05/11
Manylion bywgraffyddol am y Cwnsler Cyffredinol.