Skip to content

Aelodau'r Cabinet

Dolenni perthnasol

Heddiw cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru, ei Gabinet a’i Weinidogion newydd wrth i Lywodraeth Cymru ddechrau ar ei rhaglen uchelgeisiol i adeiladu Cymru unedig, gysylltiedig a chynaliadwy.

Mwy am aelodau'r Cabinet, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol

Carwyn Jones AC

Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC

17/05/17
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau Prif Weinidog Cymru.
 
Mark Drakeford AC

Mark Drakeford AC

17/05/17
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol.
 
Vaughan Gething AC

Vaughan Gething AC

17/05/17
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon.
 
Lesley Griffiths AC

Lesley Griffiths AC

17/05/17
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig.
 
Jane Hutt AC

Jane Hutt AC

17/05/17
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip.
 
Carl Sargeant AC

Carl Sargeant AC

17/05/17
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant.
 
Ken Skates AC

Ken Skates AC

17/05/17
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith.
 
Kirsty Williams

Kirsty Willams AC

17/05/17
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.
 
Mick Antoniw

Mick Antoniw AC

17/05/17
Manylion bywgraffyddol am y Cwnsler Cyffredinol.